Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nio Fashionstore

Met onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een helder en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. 
Is er onverhoopt toch iets niet duidelijk, dan stellen we het uitermate op prijs indien u dit meldt.

1. Terugbetalingsbeleid
Retour sturen:
Dit adviseren wij om aangetekend te versturen. 
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van de goederen indien deze niet aangetekend worden verzonden.
Voeg zeker het orderdocument wat je van ons hebt ontvangen bij je bestelling ! 
De terugstorting gaat automatisch via de rekening van je aankoop. 


De wettelijke verzakingstermijn: “De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de veertien werkdagen na besteldatum."
Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van de annulatie. 
Vanzelfsprekend kunnen/mogen de producten niet meer door de klant gebruikt worden in welke vorm dan ook na annulatie van een order.
Nade controle van uw retourzending, zullen wij uw bestellingskost terug betalen en dit binnen de 14 dagen na de herroeping. 
Alle artikelen die retour komen moeten ongeopend zijn en voorzien zijn van de originele verpakking en prijskaartjes.
De verzendingskosten voor het versturen naar de klant worden niet terugbetaald bij de terugzending van de volledige oorspronkelijke bestelling. 
De kosten voor het terugzenden naar Nio Fashionstore is op kosten van de klant.
De eis op terugbetaling kan pas uitgevoerd als de bestelling daadwerkelijk terug in ons bezit is. 

 

2. Prijzen
Alle prijzen zijn aangeduid in EURO.Deze prijzen zijn inclusief BTW.  
Nio Fashionstore heeft het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. 
De producten blijven onze eigendom tot wij de volledige som definitief ontvangen hebben.


3. Levering en leveringstijd
De bestelde producten en/of diensten worden de volgende werkdag geleverd indien deze voor 14u00 besteld zijn, dit voor bestellingen naar België.
Bestellingen na 14u00 worden in 2 werkdagen geleverd.
Weekenddagen & sluitingsdagen tellen niet mee als werkdagen.
Let op:  
Dit geldt enkel voor bestellingen met uitgevoerde betalingen.
Nio Fashionstore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen buiten onze wil.


4. Betaling
De betaling gebeurt steeds in EURO. 
De betalingen kunnen enkel verricht worden door een online betaling. 
Bij afhalen kan er cash betaald worden, met bankcontact of payconiq.
Nio Fashionstore is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.
Alle producten en/of diensten blijven steeds eigendom van Nio Fashionstore tot op het moment dat deze volledig vergoed werden, dit inclusief BTW.
 

5. Uw bestelling
Procedure:
- Voeg de producten die u wenst toe aan uw winkelwagen.
- Plaats uw bestelling.
- Geef uw administratieve gegevens in.
- Nio Fashionstore verwerkt uw bestellingsaanvraag.
- Na ontvangst van betaling worden de producten en/of diensten geleverd.
Nio Fashionstore kan helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. 
Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan om ons bij verhuizing onmiddellijk uw adreswijziging door te geven. 
Nio Fashionstore behoudt zich het recht om bestellingen aan te nemen of te weigeren. 
Op eenvoudig verzoek zal de reden van de weigering worden meegedeeld aan de klant. 
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Nio Fashionstore wanneer Nio Fashionstore de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. 
De administratie van Nio Fashionstore geldt als bewijs van de door u aan Nio Fashionstore verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Nio Fashionstore verrichte leveringen. 
Nio Fashionstore erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
Door het plaatsen van een bestelling accepteert u de voorwaarden en erkent u dit eveneens.6. Beperkingen van aansprakelijkheid
Nio Fashionstore is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet uitvoeren van haar verplichtingen opgenomen in deze voorwaarden, 
indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Nio Fashionstore, 
beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, 
of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, 
of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Nio Fashionstore. 
Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, 
dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, 
wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Nio Fashionstore behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. 
Om misverstanden te vermijden hebben we ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd, maar ook duidelijk is. 
Nio Fashionstore bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. 
Het is altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, ondanks onze voortdurende controle. 
Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. 
Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. 
Bijgevolg is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

De hoofdzetel van Nio Fashionstore gevestigd in België, Weg naar Zwartberg 146, te 3660 Oudsbergen - BTW BE 0806 546 288.